Reglement

Regler for fiskeri i Drostrup Put & Take:

 • Fiskekortet er gældende for 1 person, fangstkvote kan ikke overdrages til andre.
 • Medbragte ekstra stænger skal altid være placeret bag ved den fiskende.
 • Fisk må IKKE genudsættes.
 • Brug af keep-net er ikke tilladt.
 • Forfodring forbudt.
 • Fiskeri med levende agn er forbudt, undtaget er regnorm.
 • Fiskeri med maddiker, melorme, bienen-maden er forbudt.
 • Fiskeri må kun ske med 1 krog, dobbelt- eller trekrog.
 • Rykfiskeri forbudt.
 • Fiskeri i åen er forbudt.
 • Der må ikke renses fisk i/ved søen. Rensebordet skal benyttes. Fiskeaffald skal lægges i affaldssækken ved siden af bordet.
 • Det er forbudt at henkaste fiskekroge, papir, flasker/dåser, cigaretskod o.l.
 • Hunde må ikke medtages, medmindre de opholder sig i bilen.
 • Tyvfiskeri og brud på reglerne vil medføre bortvisning og en afgift på kr. 500,-, samt alle fisk fanget på ulovligt vis vil blive afregnet med kr. 125,-/kg
 • Ved grove tilfælde vil det blive politianmeldt!