Reglement

Regler for Drostrup Put & Take:

 1. Fisk må ikke genudsættes.
 2. Forfodring forbudt.
 3. Fiskeri med levende agn er forbudt, undtagen regnorm.
 4. Fiskeri med madikker og melorme er forbudt.
 5. Fiskeri må kun ske med max. 1 krog, dobbelt- eller trekrog.
 6. Brug af keepnet er ikke tilladt.
 7. Karper skal genudsættes.
 8. Der må ikke fiskes i åen ved siden af søen.
 9. Der må ikke renses fisk i/ved søen, men der er mulighed for at tage vand til rensebordet fra bækken. Fiskeaffald skal lægges i affaldssækken der.
 10. Det er forbudt at henkaste fiskekroge, papir, flasker, cigaretskod og lign.
 11. Hunde må ikke medtages, medmindre disse opholder sig i bilen.

Overtrædelse af reglerne kan medføre bortvisning uden godtgørelse!