Velkommen

Velkommen til Drostrup Put & Take!

Vi har d.d. modtaget besked fra fødevarestyrelsen vedr. IHN.
😭😭😭
Da der ikke kunne frembringes 30 ørreder fra vor sø ved prøveudtagningerne, bliver vi nu nødt til at vente til primo/ultimo september måned, når temp. i vandet er under 18 grader, 3 uger i træk, med en udsætning til en ny prøvetagning af de udbedte 30 stk. Derefter vil der gå 3 uger før opfiskningen kan begynde. Efter igen 2-3 uger kan vi få svar på om vi igen kan åbne søen.
Så fiskesøen er desværre lukket indtil videre!
Følg med her på siden, eller på vor Facebook side. 
Vi giver besked når vi har godt nyt!
 

Drostrup Put & Take er beliggende ved Drostrupgårdvej 12, ca 5 km nord for Vejen by,
og drives af Vejen og Omegns Sportsfiskerforening.

Søen der er ca. 6.000 m2, blev i januar 2014 oprenset og varierer med bunddybder på ca 1-2 meter og er omkranset med megen læ-vegetation og med en fiskesti hele vejen rundt.

Der er P-areal direkte foran søen, samt foran bækken ved grusvejen. Toilet forefindes nær ved søen.

En mindre hytte med plads til ca 10 pers. samt et fortelt til ca. 8 pers. med bord og bænke, giver mulighed for ly ved evt. regn. Borde og bænke er placeret søen rundt incl. affaldsstativer og tobakskrukker.

Pr. august 2016 er der anlagt en handicap fiskeplads ud i søen med plads til to handicappede med hjælpere.

Der er fin mulighed for fiskeri med spinner, orm/bait og prop søen rundt, og med flue er der fin plads for bagkastet ca. halvdelen af søen.

Søen tilføres naturligt grundvand samt kildevand fra N og Ø, hvorfor vandkvaliteten er rigtig fin.

Der udsættes jævnligt regnbueørreder i variable størrelser fra ca. 700 gram og op til ca. 3 kilo. Om sommeren op til 2 gange om ugen(afhængig af fiskepresset)

NB: Al færdsel ved og omkring søen sker på eget ansvar.

Knæk og bræk.